Cazarea

Cazarea va fi asigurată doar în limita locurilor disponibile şi în ordinea înscrierii/achitării contribuţiei. Primii 140 de tineri validaţi ca înscrişi la varianta cu cazare vor fi cazaţi la Centrul Creştin Salem.  

Centrul Creştin Salem va fi închis pe timpul nopţii începînd cu orele 00:00. Vă rugăm să respectaţi pe ceilalţi participanţi din jurul vostru şi timpul de stingere şi somn începând de la 00:30.

Pentru a fi cazat la Centrul Creştin Salem trebuie să ai locul rezervat în avans (plătind până la data limită) şi în prima zi din conferinţă vei primi o brăţară de care vei avea nevoie ca să intri în locul în care eşti cazat.

Recomandăm tinerilor din localităţile limitrofe municipiului Oradea, care pot să se întoarcă la casele lor pentru cazare, să facă acest lucru.

Informatii suplimentare:

Pentru informaţii referitoare la înregistrarea, cazare şi informaţii financiar-bancare scrieți-ne accesând pagina CONTACT